Postup lepenia

  1. Pre lepšie priľnutie nálepky, lepte pri teplote nad 10° C
  2. Pred nalepením plochu dôkladne odmastite
  3. Zo zadnej strany odlepte krycí papier
  4. Samolepku na prenosné fólii nalepujte postupne zhora. Dávajte pozor, aby nevznikali bubliny
  5. Po nalepení použite spodný krycí papier k dohlazení okrajov