Nebezpečenstvo výbuchu pôsobením sálavého tepla 1

3,21