Nebezpečenstvo výbuchu plynu pri styku ventilu s mastnými látkami 1

3,21