Nakupovanie a podmienky

Obchodné podmienky

1) Všeobecné ustanovenia

Kupujúci potvrdením záväznej objednávky potvrdzuje, že akceptuje Obchodné podmienky pre dodávku tovaru vyhlásené predávajúcim. Vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim sa riadia týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú zároveň pre obe strany záväzné.

Nálepky sú vyrobené z najkvalitnejšej valcované fólie pre výrez (signcutting). Fólia má permanentné lepidlo a ochrannú vrstvu proti UV žiareniu a vyblednutiu. Je určená na lepenie na všetky hladké povrchy.

2) Objednanie tovaru

Ponúkame vám možnosť nákupu priamo z Vášho domova, kde môžete nakupovať nonstop. Objednávať si môžete jednoducho a pohodlne pomocou nákupného košíka.

Predmetom zmluvy je len tovar uvedený v kúpnej zmluve – objednávke. Rozmery, farby, typ fólie a ostatné údaje uvedené na našich stránkach, v katalógoch, prospektoch a iných tlačovinách sú údajmi orientačnými.

Zaväzujeme sa, že svojim odberateľom budeme dodávať len tovar v perfektnom stave a v súlade so špecifikáciami či vlastnosťami obvyklými pre daný druh tovaru vyhovujúcich daným normám, predpisom a nariadeniam platným na území Slovenskej republiky a zároveň riadne vybavené slovenskými návodmi k lepeniu.

Podmienkou pre naplnenie platnosti našej elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých požadovaných údajov a náležitostí uvedených v objednávkovom formulári. Objednávka je zároveň uzavretím kúpnej zmluvy.

3) Potvrdenie objednávky

Objednávka je prijatá do 24 hodín, potvrdenie objednávky vám zašleme e-mailom. V prípade nejasností Vás budeme kontaktovať.

4) Zrušenie objednávky

Každú objednávku môžete do 24 hodín zrušiť a to telefonicky, či emailom a to bez udania dôvodu. Stačí uviesť meno, email a popis objednaného tovaru či služby.

5) Platby a poštovné

Objednaný tovar vám pošleme poštou. Cena poštovného je 50 Sk. V prípade zaslania na dobierku účtujeme naviac 50 Sk za dobierkovné. V prípade vrátenia zásielky a opätovného zaslanie (zle uvedená adresa, nevyzdvihnutia zásielky, …) přiúčtujeme ďalšie poštovné.

6) Dodacie podmienky

Dodacia lehota je do 14 dní, ak nie je uvedené inak. V prípade, problémov s výrobou tovaru Vás budeme okamžite kontaktovať. V prípade neprevzatia tovaru zaslaného na dobierku, je tovar automaticky vrátený na našu adresu. V takom prípade je zákazník povinný aj napriek neprevzatie tovaru uhradiť plnú výšku objednávky a to z dôvodu, že sa jedná o zákazkovú výrobu a vrátený tovar nie je možné nejako ďalej využiť.

7) Výmena tovaru

Výmena tovaru nie je možná. Jedná sa o zákazkovú výrobu!

8) Odstúpenie od zmluvy

Podľa ustanovenia § 53 ods. 8 c) Občianskeho zákonníka nemôžete od zmluvy uzavretej v zásielkovom obchode odstúpiť a to z dôvodu, že sa jedná o dodávku tovaru upraveného podľa priania spotrebiteľa alebo pre jeho osobu. Tu možnosť odstúpiť bez udania dôvodu do 14 dní nie je!

9) Reklamácia a záruka

Prípadné reklamácie vybavíme k Vašej spokojnosti individuálnou dohodou s Vami a v súlade s platným právnym poriadkom. Kupujúci je povinný tovar po jeho prevzatí prezrieť tak, aby zistil prípadné vady a poškodenia. Prípadné vady je kupujúci povinný bezodkladne hlásiť našej firme.

Záruka sa nevzťahuje na:

1. vady vzniknuté bežným používaním
2. nesprávnym použitím výrobku
3. nesprávnym skladovaním

Postup pri reklamácii:

1. informujte nás o reklamácii telefonicky, e-mailom, či písomne
2. tovar zašlite ako doporučený balík (nie na dobierku) na našu adresu
3. do zásielky uveďte dôvod reklamácie, vašu adresu
4. doklad o nadobudnutí reklamovaného tovaru v našom obchode

Vašu reklamáciu vybavíme čo najrýchlejšie, najneskôr do 30 dní od jej vzniku, teda prevzatia tovaru našou firmou.

10) Zákony a predpisy

  • zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
  • zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Ako nakupovať

Zákazník objedná nálepky v časti „Kategória nálepiek“. V pravej časti e-shopu sa nachádza zoznam kategórií. Kliknutím na kategóriu zobrazíte produkty pre danú kategóriu. Kliknutím na detail produktu musíte následne zvoliť veľkosť, farbu, typ fólie, či invertovať a počet kusov. Následne vložíte vybraný produkt do nákupného košíka. Obsah nákupného košíka sledujete kliknutím na odkaz „Košík“ v hornej časti e-shopu v hlavnom menu.

Následne podľa krokov a selekciou dokončíte objednávku tovaru. Po dokončení objednávky príde na zákazníkovu adresu potvrdzujúci e-mail objednávky. Vzhľadom k tomu, že sa jedná o zákazkovú výrobu – rozmyslite si dobre svoj nákup. Tovar zasielame zvyčajne do 14 dní českú poštou.

Autonalepky.cz si vyhradzuje právo nezasielať objednaný tovar zákazníkom, ktorí opätovne neprevzali skôr objednaný tovar.

Možnosti platby

  • Kreditnou alebo platobnou kartou cez portál PayPal bez registrácie
  • Portálom PayPal ako registrovaný užívateľ
  • Bankovým prevodom
  • Dobierkou

Elektronická evidencia tržieb EET

Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu účtenku. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane online; v prípade technického výpadku potom najneskôr do 48 hodín.

Ochrana osobných údajov

Osobné údaje sú chránené pred zverejnením a použitím treťou osobou. Sú použité iba pre zaslanie objednanej zásielky a pre komunikáciu so zákazníkom.

Zákony a predpisy:

  • zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
  • zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Vážení zákazníci, radi by sme Vás informovali o zmene legislatívy podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov čiže GDPR).

Správcom osobných údajov je Robert Šperka, DiS, so sídlom Tinova 518, Zlín – Příluky, 760 01, IČO 71579940.

Aké osobné údaje zhromažďujeme a spracovávame?

Zhromažďujeme a spracovávame tieto bežné osobné údaje: základné identifikačné údaje a kontaktné údaje našich zákazníkov, tj. Meno, priezvisko, titul, adresa, IČO, DIČ, telefón, e-mail. Nespracovávame osobné údaje detí mladších ako 13 rokov.

K akým účely osobné údaje využívame a spracovávame?

Spracovávame osobné údaje bez súhlasu klientov za účelom splnenia zákonnej povinnosti, rokovania o zmluve a plnení zmluvy a z titulu oprávneného záujmu správcu dát (priamy marketing vlastných produktov, zasielanie obchodných oznámení). Osobné údaje sú spracované v elektronickej podobe pomocou prostriedkov výpočtovej techniky alebo v listinnej podobe.

Ako dlho údaje spracovávame?

Spracovávame osobné údaje v závislosti od účelu po dobu trvania akéhokoľvek zmluvného vzťahu a ďalších 10 rokov po zániku posledného zmluvného vzťahu s Robert Šperka, DiS. alebo kým nebol odvolaný súhlas so spracovaním údajov.

Musíme osobné údaje poskytnúť?

Poskytnutie osobných údajov je rovnako ako uzavretie zmluvy s Robert Šperka, DiS. dobrovoľné. Niektoré údaje sú však nevyhnutné pre splnenie zákonných povinností pri uzatvorení zmluvy na dodávku tovaru alebo poskytnutie služby a bez niektorých údajov nedokážeme požadovanú dodávku tovaru alebo poskytnutie služby poskytnúť.

Údaje nutné pre vyššie uvedené sú: meno a priezvisko ak ide o podnikajúce fyzickú osobu, tiež jej obchodná firma, odlišujúce dodatok alebo iné označenie, sídlo a prípadne dodacia adresa pre tovar, telefón, e-mailová adresa.

Z akých zdrojov osobné údaje získavame?

Spracovávame údaje, ktoré ste nám poskytli v súvislosti s konaním o uzavretí zmluvy na dodávku tovaru či služieb.

Akým spôsobom zaisťujeme ochranu osobných údajov?

Osobné údaje sú pod stálou fyzickú, elektronickú aj procedurálne kontrolou a disponujeme kontrolnými, technickými a bezpečnostnými mechanizmami zaisťujúce maximálnu ochranu spracovávaných údajov pred neoprávneným prístupom alebo prenosom, pred ich stratou alebo zničením, ako aj pred iným možným zneužitím.

Všetky osoby, ktoré s osobnými údajmi klientov prichádza do styku v rámci plnenia svojich pracovných či zmluvne prevzatých povinnosti, sú viazané zmluvné povinnosťou mlčanlivosti.

Komu osobné údaje poskytujeme alebo odovzdávame?

Odovzdávame osobné údaje štátnym orgánom, pokiaľ je táto povinnosť stanovená zákonom a ďalej ak je to potrebné na ochranu práv Robert Šperka, DiS.

Môžeme poveriť spracovaním údajov tretiu osobu, tzv. Spracovateľa. Spracovanie je možné len na základe uzatvorenej zmluvy, ktorá zaväzuje spracovateľa k rovnakej úrovni ochrany údajov, akú poskytuje sami. Údaje tak môžu byť odovzdané dodávateľom zaisťujúcim pre nás služby spočívajúce v rozosielanie pošty a doručovanie tovaru.

Aké sú vaše práva vo vzťahu k spracovaniu a prenos osobných údajov?

V súlade s platnou legislatívou môžete uplatniť svoje práva dotknutých osôb. Máte právo na prístup k osobným údajom, ktoré o vás spracovávame, právo na prenosnosť vybraných osobných údajov priamo inému správcovi a právo požadovať opravu osobných údajov. Môžete požiadať o vymazanie osobných údajov, popr. obmedzenie ich spracovanie, pokiaľ však nie je nutné ďalej ich spracovávať pre splnenie právnych povinností alebo ak je ich potrebné, aby sme vám mohli naďalej poskytovať služby. Tieto práva môžete uplatniť osobne v sídle spoločnosti, písomne ​​na adresu sídla spoločnosti alebo mailom na adresu info@autonalepky.cz.

Aké sú vaše možnosti obmedziť spracovania a prenos osobných údajov?

V prípade, keď spracovávame osobné údaje na základe vášho súhlasu, môžete tento súhlas kedykoľvek odvolať. V prípade, kedy dochádza k spracovaniu Vašich údajov na základe oprávneného záujmu, môžete proti takémuto spracovaniu namietať. Každé takéto podanie námietky vyhodnotíme a o výsledku vás budeme informovať. Námietke pre spracovanie údajov na marketingové účely vyhovieme vždy. Námietku môžete ľahko uplatniť osobne v sídle spoločnosti, písomne ​​na adresu sídla spoločnosti alebo mailom na adresu info@autonalepky.cz.

Ako informujeme o princípoch a pravidlách spracovanie osobných údajov a ich ochranu?
Klient je informovaný o pravidlách spracovaní osobných údajov zakaždým, keď poskytujeme niektoré osobné údaje.

Kto vykonáva dozor v oblasti ochrany osobných údajov?

Ak sa nám nepodarilo uspokojivo vyriešiť vaše otázky alebo námietky v oblasti ochrany osobných údajov, máte právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov, sídlo: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz

Tieto pravidlá platia od 25. 5. 2018